Aurinkosähkö – auringon voimalla puhdasta ja omavaraista energiaa

Vastuullista ja uusiutuvaa energiaa

Aurinkosähkö on vastuullista, uusiutuvaa energiaa. Hankkimalla yrityksellesi tai kotiisi laadukkaan aurinkosähköjärjestelmän, pääset nauttimaan omavaraisesta ja puhtaasta energiasta. Aurinkosähkön suosiminen tuo myös taloudellista etua.
Kasvava kiinnostus aurinkosähköä kohtaan näkyy niin yritysten kuin kotienkin katoilla yleistyneiden aurinkopaneelien muodossa. Aurinkopaneelien hankkiminen onkin yksinkertainen tapa siirtyä aurinkosähkön tuottajaksi ja kohti vastuullisesti tuotettua energiaa.
Tutustu tarkemmin siihen, mitä aurinkosähkö on, miten aurinkosähköä tuotetaan, kenelle aurinkosähkö sopii ja miten aloitat aurinkosähköjärjestelmän hankinnan.

Mitä aurinkosähkö on?

Aurinkopaneelin pintaan paistaa aurinko.

Aurinkosähköä syntyy, kun auringon säteilyenergia muutetaan sähkövirraksi. Aurinkosähkö saadaan hyötykäyttöön aurinkopaneelien avulla. Aurinkosähkö syntyy auringonsäteilyn fotoneista, eli hiukkasista, jotka kuljettavat mukanaan auringon säteilyenergiaa. Kun hiukkaset osuvat aurinkopaneeleissa oleviin aurinkokennoihin, luovuttavat hiukkaset energiansa paneelin kennoihin.

Katoilla yleistyneiden aurinkopaneelien lisäksi pieniä aurinkopaneeleita löytyy niin kelloista, taskulaskimista kuin myös erilaisista leluista. Myös pihaltasi saattaa löytyä aurinkopaneeleilla toimivia valaisimia.  

Aurinkosähköä tuotetaan aurinkosähköjärjestelmän avulla

Aurinkosähköä tuotetaan aurinkosähköjärjestelmän avulla. Aurinkosähköjärjestelmän näkyvin osa ovat aurinkopaneelit, jotka yleisimmin sijoitetaan rakennusten katoille. Aurinkopaneelien lisäksi aurinkosähköjärjestelmään kuuluu:
Aurinkopaneelit tuottavat tasasähköä. Kotitaloudesta löytyviä, tasasähköä käyttäviä sähkölaitteita ovat esimerkiksi sähköverkkoon liittämättömät kodinkoneet.
Jos aurinkosähköä haluaa hyödyntää laajemmin, tulee aurinkosähköjärjestelmään hankkia invertteri, jonka avulla tasasähkö saadaan muutettua vaihtosähköksi. Vaihtosähköä pystytään käyttämään sellaisissa sähkölaitteissa, jotka on liitetty sähköverkkoon.
Kuluttajakohteissa on yleistä, että aurinkosähköjärjestelmä tuottaa välistä enemmän energiaa, kuin mitä kohteessa kulutetaan. Tällöin tuotettu energia voidaan halutessa varastoida aurinkosähköjärjestelmään liitettyihin akkuihin tai siirtää lämmöksi lämminvesivaraajaan.

Paljonko energiaa aurinkosähköjärjestelmä tuottaa?

Mietityttääkö kuinka paljon aurinkosähköjärjestelmä tuottaa aurinkosähköä?
Siihen, paljonko energiaa aurinkosähköjärjestelmä tuottaa, vaikuttaa
  1. aurinkopaneelien määrä, sijainti ja suuntaus
  2. vuotuinen vaihtelu auringon säteilyn määrässä.
Aurinkosähköä voidaan tuottaa koko maassa, joten aurinkosähköjärjestelmän voit hankkia myös pohjoisimpaan Suomeen. 
SolarThorin asiantuntijat asentamassa aurinkopaneelia katolle.

Aurinkosähköä syntyy kirkkaina päivinä

Auringon ei tarvitse paistaa silminnähden havaittavasti, jotta aurinkosähköjärjestelmä tuottaa energiaa. Optimaalisinta aurinkosähkön tuotannon näkökulmasta on kirkas ja pilvetön sää – mitä pilvisempi sää, sitä heikompaa on auringon säteily jolloin myös tuotetun virran määrä jää pienemmäksi.
Suomessa aurinkosähkön tuotanto on suurimmillaan kesällä ja päiväsaikaan. Keväällä, syksyllä ja talvella aurinkosähkön tuotanto on vähäisempää. Keväällä aurinkopaneelit alkavat tuottaa aurinkosähköä kun lumi on sulanut aurinkopaneelien päältä pois.

Aurinkopaneelien lukumäärän mitoittaminen ja paneelien sijoittaminen

Jotta aurinkosähkön tuottaminen on taloudellisesti järkevää, tulee aurinkosähköjärjestelmän koko mitoittaa järkeväksi.
Oikein mitoitetun aurinkosähköjärjestelmän lisäksi aurinkopaneelien sijoitteluun ja kallistuskulmien valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Aurinkopaneelien optimaalinen sijoittelu ja kallistuskulma vaikuttavat paneeleihin tulevan kokonaissäteilyn määrään, joka vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon energiaa aurinkosähköjärjestelmä tuottaa.
Paneelit tulee sijoittaa paikkaan, jossa ympäristön varjostus vaikuttaa niihin mahdollisimman vähän. Yksittäinen puu tai rakennus ei kokonaistuoton näkökulmasta ole vielä merkittävä haitta, mutta tiheän metsän reuna tai rakennusrivistö vaikuttavat aurinkosähkön tuottoon jo huomattavasti.
Aurinkosähköjärjestelmän koon sekä paneelien sijoittelun suunnittelu toteutetaan meillä aina ammattilaisten toimesta, jotta sinä saat aurinkovoimalasta parhaan hyödyn.

Kenelle aurinkosähkö sopii?

Aurinkosähkö sopii kaikille yrityksille ja yksityisille kuluttajille, jotka haluavat käyttää puhtaampaa, uusiutuvaa energiaa. Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen myös taloyhtiöihin on uuden lakimuutoksen myötä taloudellisesti järkevää, sillä muutos mahdollistaa sen, että jatkossa taloyhtiöissä pystytään käyttämään tuotettua aurinkoenergiaa myös asukkaiden henkilökohtaiseen käyttöön.
Aurinkosähköjärjestelmä on järkevä investointi, sillä se nostaa energiantuotannon omavaraisuutta. Vihreämpiin, hiilineutraaleihin energialähteisiin siirtyminen on kirjattu myös hallitustavoitteisiin, joten uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinkosähköön panostaminen tulee lisääntymään entisestään tulevina vuosina. Muutokseen kannustetaan esimerkiksi erilaisilla energiatuilla sekä lakimuutoksilla.
Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa aina mitoittaa tarkasti, sillä järkevintä on, että suurin osa järjestelmän tuottamasta energiasta pystytään hyödyntämään itse. Ylijäämäsähköä voi myös myydä, jos aurinkosähköjärjestelmä on liitetty sähköverkkoon ja ylijäämäsähkön myymisestä on sovittu.
Yleisesti yrityksille aurinkosähköjärjestelmiä toteuttaessa järjestelmän tuottama energia pystytään hyödyntämään kokonaan omaan käyttöön.

Aurinkosähkö yritysten käytössä

Yritykset ovat kiinnostuneita aurinkosähkön tuottamisesta muun muassa siksi, että yritykset haluavat pienentää hiilijalanjälkeään, kasvattaa omavaraisuuttaan ja säästää yhä kasvavissa energiakustannuksissa. Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on tähän vaivaton ja taloudellinen ratkaisu.
Olemme asentaneet aurinkosähköjärjestelmät useille yrityksille, kuten esimerkiksi Sinituotteen tehtaalle Kokemäelle, jonne rakensimme 1 000 aurinkopaneelia käsittävä aurinkovoimalan.

Aurinkosähkö maataloudessa

Aurinkosähköjärjestelmät ovat erinomainen valinta useimmille maatiloille. Jos maatilan toiminnassa on isoja energiasyöppöjä, kuten kylmävarastoja, on aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen mitä todennäköisimmin järkevää. Voit lukea lisää siitä kuinka asensimme sikatilalle aurinkosähkön ja lukea, mitä etuja se Paijalan tilalle toi.
Jos maatilalla viljellään esimerkiksi viljaa, eikä isoja, ympärivuotisia energiaa kuluttavia toimintoja ole, kannattaa aurinkojärjestelmän hankkimisen järkevyydestä keskustella asiantuntijoidemme kanssa.

Aurinkosähkö omakotitalossa

Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen omakotitaloon lisää energiantuotannon omavaraisuutta ja mahdollistaa ekologisemman energian käyttämisen.
Aurinkosähköpaneelien asennus on teko puhtaamman ympäristön hyväksi, mutta aurinkosähkön hankkiminen näkyy myös taloudellisena säästönä. Säästö voi olla sadoista euroista tuhansiin euroon, riippuen esimerkiksi talon lämmitysmuodosta ja sähkön kulutuksesta.

Aurinkosähköjärjestelmä mökille

Aurinkopaneelit ovat erinomainen valinta myös useimmille mökille. Aurinkosähköä voi hyödyntää mökillä niin muiden sähköjärjestelmien rinnalla, kuin myös ainoana energianlähteenä.
Jos mökkiä ei ole liitetty sähköverkkoon, voi aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen olla edullinen, mökkimukaavutta lisäävä vaihtoehto.

Aurinkosähköjärjestelmä taloyhtiöön

Uuden energiayhteisölain myötä aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen taloyhtiöön on entistä kannattavampaa.
Uuden lain myötä taloyhtiöt pystyvät käyttämään tuottamansa aurinkosähköä asukkaiden omaan kulutukseen. Ennen lakimuutosta taloyhtiössä tuotettua aurinkosähköä pystyi käyttämään vain taloyhtiön yhteisessä sähkönkulutuksessa, kuten esimerkiksi taloyhtiön yhteisessä valaistuksessa. Aurinkopaneeleista saatu hyöty jäi siis pääosin hyvin vähäiseksi, eikä arvokkaan aurinkosähköjärjestelmän hankinta ollut usein järkevää.
Muutoksen myötä taloyhtiöt voivat hankkia aurinkosähköjärjestelmiä, jotka tuottavat enemmän energiaa. Koska suurin osa järjestelmän tuottamasta aurinkoenergiasta pystytään pääsääntöisesti kuluttamaan omassa käytössä, hyötyvät asukkaat puhtaammasta energiasta myös edullisempien sähkölaskujen muodossa.

Hyödynnä energiatuet ja kotitalousvähennys aurinkosähköjärjestelmää hankkiessa

Uusiutuvan energian käytön lisäämisellä on tärkeä rooli energia- ja ilmastostrategiassa.
Yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä kuluttajia kannustetaankin siirtymään vihreämpään energiamuotoon erilaisten tukien avulla. Haettavia tukia ovat esimerkiksi kotitalousvähennys, ARAn myöntämän energia-avustus sekä energiatuki.

ARA myöntää energia-avustuksia energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin

Asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt voivat hakea ARAn myöntämiä energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Lisää tietoa ARAn myöntämistä energia-avustuksista löydät täältä.

Kotitalousvähennystä aurinkosähköjärjestelmään siirtymisestä

Yksityishenkilö voi hakea aurinkosähkön käyttöönottoon kotitalousvähennystä, joka annetaan työn osuudesta. Vuonna 2022 kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2 250 euroa henkilöltä, mistä omavastuu on 100 euroa.
Lue lisää kotitalousvähennyksestä suoraan Veron sivuilta.

Energiatukea yrityksille, kunnille ja yhteisöille aurinkosähköjärjestelmän hankintaan

Yritykset, kunnat ja muut yhteisöt voivat hakea energiatukea hankkeisiin, jotka:

  1. edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
  2. edistävät energiansäästöä
  3. tehostavat energian tuotantoa tai käyttöä
  4. tai muuten tukevat energiajärjestelmien muuttumista vähähiilisimmiksi.
Voit siis hakea energiatukea aurinkosähköjärjestelmän hankintaan. Lue lisää energiatuesta.

Aurinkosähkö ja usein kysytyt kysymykset

Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen nostaa kiinteistöjen omavaraisuutta. Aurinkoenergia on myös vastuullista, ekologista ja puhdasta energiaa. Ekologisuuden lisäksi aurinkosähköjärjestelmä tuo taloudellista etua ja nostaa kiinteistön arvoa.
Aurinkopaneelit ovat hyvin huoltovapaita. Järjestelmä kannattaa kuitenkin käydä säännöllisesti silmämääräisesti läpi, jolloin huollon tarpeen huomaa ajoissa.
Myönnämme SolarThor-järjestelmien aurinkopaneeleille 25 vuoden tuotetakuun ja 25 vuoden tehotuottotakuun.
Tehotuottotakuu varmistaa sen, että paneelit tuottavat 25 vuoden ajan sähköä teholla, joka on vähintään 85,28 % valmistajan ilmoittamasta nimellistehosta. Tuotetakuu tarkoittaa aurinkopaneelin teknistä takuuta.
Asiantuntijamme osaavat mitoittaa aurinkosähköjärjestelmän oikein. Jos aurinkopaneeleita hankkii tarpeisiinsa nähden liian paljon, pienentää se aurinkosähköjärjestelmän hyötysuhdetta. Asiantuntijat ottavat järjestelmää mitoittaessa huomioon myös mahdolliset lähitulevaisuuden kasvavat tarpeet.
Aurinkopaneelien tekninen elinikä voi ylittää jopa 30 vuotta. Lähtökohtaisesti myös muut aurinkosähköjärjestelmään liittyvät komponentit kestävät aurinkopaneelien eliniän, invertteriä lukuun ottamatta.
Hinta riippuu pitkälti siitä, mihin kohteeseen aurinkosähköjärjestelmä ollaan asentamassa. Hintaan sisältyy niin asennus, suunnittelutyö kuin järjestelmän laitteet, eli aurinkopaneelit kiinnitysjärjestelmineen, invertteri ja muut tarvittavat sähkölaitteet.
Kaksi miestä tutkii aurinkopaneelia
Aurinkopaneelien asentaminen on yksinkertainen tapa aurinkosähkön tuottamiseen niin yrityksille, omakotitaloille, mökeille kuin taloyhtiöillekin.

Miten aloitan aurinkosähköjärjestelmän hankinnan?

Kiinnostuitko aurinkosähköstä? Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on yksinkertainen prosessi, jossa autamme mielellämme.
Itse aurinkopaneelien asentaminen onnistuu asiantuntevilta ammattilaisilta helposti. Ennen kuin paneelit päästään asentamaan, tulee kuitenkin selvittää esimerkiksi kannattavuuteen vaikuttavat tekijät sekä valmistella tarvittavat lupa-asiat rakentamiseen, turvallisuuteen ja sähköverkkoon liittämiseen liittyen.
Helpoiten pääset alkuun ottamalla meihin yhteyttä. Jätä yhteystietosi verkkosivujemme kautta, tai soita meille suoraan numeroon 040 158 9925. Löydät meiltä parhaat tekijät ja vuosien kokemuksen aurinkosähköjärjestelmien asentamisesta. 
Omakotitalo jossa aurinkopaneelit katolla