Aurinkosähköjärjestelmä lisää Pertun tilan energiaomavaraisuutta

Suomessa aurinkosähkön käyttö maatiloilla on noussut merkittävästi viime vuosina, kun sen potentiaali kestävänä ja taloudellisesti kannattavana vaihtoehtona perinteisille energiamuodoille on nähty viljelijöiden keskuudessa. Maatilat soveltuvatkin aurinkosähkön tuotantoon hyvin, sillä niillä on monesti runsaasti kattopinta-alaa tai hyvät mahdollisuudet maa-asennukseen.
Maatilan aurinkovoimala tarjoaa paitsi puhtaampaa energiaa myös mahdollisuuden vähentää sähkökustannuksia ja lisätä tilojen omavaraisuutta energiantuotannossa. Puhtaan, uusiutuvan energian käyttö juuri ruuan tuotannossa voidaan nähdä myös imagotekijänä.
Aurinkosähköjärjestelmä lisää Pertun tilan energiaomavaraisuutta
Jaakko Pertun tilalle asennettiin 52 aurinkopaneelia, joiden nimellisteho on 21,32 kWp. Paneelit tuottavat sähköä tilan eri rakennusten käyttöön esimerkiksi valaistukseen, koneiden käyttöön ja erilaisten laitteiden toimintaan.
– Suurimmillaan sähkön tarve on sadonkorjuun aikaan, kun kuivurit käyvät yötä päivää, Perttu kertoo.
Päätös aurinkoenergian hankinnasta kypsyi Pertun mielessä pidemmän ajan kuluessa, ja viimeinen sinetti päätökselle saatiin syksyllä 2022 energian hinnan noustessa.
– Kun kaikkien tuotantopanosten hinnat nousivat, oli tehtävä päätöksiä.
Solarthor Oy:n tuotepäällikkö Arttu Lammensalo on samoilla linjoilla.
– Taloudellinen kannattavuus ja energiaomavaraisuus on yksi aurinkosähkön houkuttelevimmista puolista myös maatiloille. Aurinkovoimaloiden hankintakustannukset ovat viime vuosina laskeneet, mikä tekee järjestelmien hankinnasta entistä houkuttelevampaa, Lammensalo sanoo.
Hän muistuttaa myös, että maatilojen on mahdollista hakea aurinkoenergiainvestointeihin maatalouksille suunnattua investointitukea.
Jaakko Perttu on ollut investointiin tyytyväinen ensimmäisen käyttökauden jälkeen.
– Järjestelmä on toiminut moitteettomasti ja säästöä sähkölaskuissa on saavutettu.
Perttu näkee aurinkoenergiaan investoinnin erityisesti satsauksena tulevaisuuteen, mutta tilalla on mietitty myös energiaratkaisujen kestävyyttä.
– Viljan kuivureissa energian lähteenä on jo muutaman vuoden käytetty puuhaketta, jota saadaan tilan omista metsistä. Aurinkoenergian hyödyntäminen oli siinäkin mielessä luonnollinen jatkumo, Jaakko Perttu sanoo.
Aurinkosähkön käyttö maatiloilla tukeekin myös kestävän kehityksen periaatteita. Vähentämällä riippuvuutta perinteisistä energialähteistä, esim. fossiilisista polttoaineista, aurinkosähkö auttaa vähentämään maatilojen hiilijalanjälkeä.
Aurinkoenergiainvestoinnit nähdään nykyään Suomessakin hyvinä vaihtoehtoina, vaikka talviaikaan auringon valo meillä onkin vähäistä. Aurinkopaneelit tuottavat energiaa kuitenkin suurimman osan vuodesta ja Suomessakin on mahdollista saavuttaa riittävä aurinkoenergian tuotto.